>Disclaimer

Disclaimer

Voor alle op deze website genoemde bedragen geldt het volgende:

  • Bedragen worden vermeld in euro’s en zijn exclusief BTW, indien niet anders vermeld.
  • Alle genoemde bedragen kunnen te allen tijde worden gewijzigd.
  • Eventuele vormgevingsfouten kunnen voorkomen.
  • Aanbiedingen gelden, zolang de voorraad strekt.
  • De getoonde foto’s/illustraties kunnen afwijken van de gekozen uitvoering.
  • Aanbiedingen zijn alleen verkrijgbaar bij ActivLease en zijn niet geldig in combinatie met andere acties.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Aan de inhoud van deze website is de grootst mogelijke zorg besteed. ActivLease.nl kan echter op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, hetzij direct/hetzij indirect, welke voortvloeien uit mogelijke onjuiste informatie en/of het gebruik van deze website.

Er kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op deze website genoemde informatie. ActivLease.nl houdt zich niet aansprakelijk voor vermeldingen van buitenstaanders op de openbaren/gesponsorde delen van deze website. ActivLease.nl houdt zich dan ook het recht voor vermeldingen van buitenstaanders te verwijderen en/of niet te plaatsen op deze website. Links naar externe websites zijn alleen bedoeld voor aanvullende informatie. ActviLease.nl houdt zich niet aansprakelijk voor de inhoud cq. Privacybeleid van externe websites.

Copyright

Voor alles wat op deze website is vermeld, rusten de rechten bij ActivLease.nl, mits deze rechten niet berust bij derden, die informatie beschikbaar hebben gesteld op de website van ActivLease.nl.

ActivLease.nl is eigenaar van deze website. Indien u niet vooraf schriftelijk toestemming heeft gevraagd aan ActivLease.nl, is het u verboden om (gedeeltes van) deze website op te slaan (in een gegevensbestand), aan te passen, te vermenigvuldigen of te publiceren, op welke wijze dan ook.

© ActivLease. Alle rechten voorbehouden