Mobiliteitsadvies, verduurzaming en wagenparkbeheer

Hoe zou u het vinden om over te stappen naar een duurzame mobiliteitsregeling met meer flexibiliteit die op termijn ook nog eens minder kosten met zich meebrengt? ActivFleet heeft zich toegelegd op kosten efficiënt verduurzamen. Wij zijn niet onafhankelijk. Om maatwerk te kunnen bieden werken wij namelijk samen met onmisbare partijen en partners.

Kosten efficiënt verduurzamen

De missie van ActivFleet is om wagenparken te verduurzamen zonder dat dit een kosten efficiënte bedrijfsvoering in de weg zit. Om dit te bewerkstelligen werken wij met een uniek netwerk dat breder is dan alleen de leverancier van de auto.

Onmisbare partijen en partners

ActivLease gaat partnerships aan met betrouwbare en duurzame partijen in de hele keten. Onder onze partners vindt u importeurs, dealers, onderhoudsbedrijven, schadeherstellers, banken, leasemaatschappijen, leveranciers van oplaad inrichtingen en service providers van bijvoorbeeld mobiliteitsassistentie of brandstofpassen.

Wij zijn niet onafhankelijk

ActivFleet wordt niet betaald voor haar dienstverlening door een externe partij. Wij zijn dus niet afhankelijk van één of een selectie leveranciers. Het netwerk aan partners stellen wij zelf samen en beoordelen wij continu om de kwaliteit die wij nastreven te waarborgen. Maar, wij zijn niet onafhankelijk. Door de hoeveelheid partners waar wij mee werken, kunnen we wel altijd de beste deal verzorgen.

NEEM CONTACT OP

Maatwerk en samengestelde mobiliteit

Ieder vraagstuk mag een pragmatische benadering verwachten. Dat betekent dat wij voor zowel de zzp’er als het mkb bedrijf een maatwerk oplossing bieden welke kan bestaan uit meerdere vormen van financiering en mobiliteit. Bijvoorbeeld; bedrijfswagens, elektrische stadsauto’s en scooters, gedeeltelijk gekocht, gedeeltelijk geleaset.

ActivFleet-wagenparkbeheer

Kiest uw voor de laagste bijtelling of de laagste exploitatiekosten?

Een auto met 15% bijtelling is interessant voor de berijder. De totale kosten, ook wel de exploitatiekosten kunnen echter hoger zijn dan die van een auto met 21% of 25% bijtelling. Dit hangt niet alleen af van het verschil in catalogusprijs, maar ook van het aantal kilometers dat met de auto wordt gereden. Een auto met lage bijtelling is veelal elektrisch dan wel hybride.

ActivFleet-rendement-elektrische-auto

Het maximale rendement uit een EV

De investering in een elektrisch voertuig is dermate hoog dat het noodzakelijk is om deze te gebruiken zoals bedoeld. Met andere woorden; met consequent laden, vloeiend accelereren en bewust uit laten rollen alleen, zal de EV kunnen renderen binnen uw wagenpark. Dit vereist discipline. Een EV berijder zal gestimuleerd en opgevoed moeten worden.

Hulp nodig bij uw wagenparkbeheer?

ActivFleet fungeert als uw wagenparkbeheerder. In de opstartfase, op interim basis of permanent. Onze ervaring is het grootst met wagenparken tussen de 2 en 100 auto's. Ons uitgangspunt is gebaseerd op een verduurzaming zonder dat dit een korte termijnfocus is. Wij zullen te allen tijde de gestelde budgetten waar kunnen maken.

ActivFleet-fleetmanagement-wagenparkbeheer


Wagenparkbeheer 2.0

Een wagenpark met 100 voertuigen kost al snel 1 miljoen euro per jaar. Het gaat hier dus om een kostenpost die dermate groot is dat een relatief kleine besparing uitgedrukt in euro’s veel kan betenen voor uw bedrijfsvoering.

Geef uw medewerker de keuze

Populair en vrij nieuw is het mobiliteitsbudget, waarbij u de medewerker de mogelijkheid geeft om op uw rekening een auto te leasen of diegene de vrijheid geeft om zelf zijn mobiliteit in te regelen met een OV abonnement of een al dan niet met 

Privé leasen via de werkgever

Met het verdwijnen van de lage bijtelling categorieën wordt privé lease steeds interessanter. Wanneer u vanuit de mobiliteitsregeling de medewerker een mogelijkheid biedt om zelfstandig een auto te leasen, heeft hij of zij ook meer vrijheid bij het gebruik van de auto. Dat past uitstekend binnen het goede werkgeverschap van deze tijd. Voordeel is daarbij dat u geen risico loopt over het wagenpark dat privé gereden wordt.

Samengestelde mobiliteit

De mobiliteit invulling geven op basis van budget, maatschappelijk verantwoord ondernemen, functie en wensen van de medewerker. Vanuit die optiek bieden wij samengestele mobiliteitsoplossingen. De productmix bestaat hierbij uit mobiliteitsbudgetten - vrij te besteden door de medewerker, abonnement voor het openbaar vervoer, elektrische fietsen, lease auto's en gekochte auto's, al dan niet gefinancierd.

Wagenpark scan

Een goede wagenpark scan is niet gratis. Ons team schrijft een glashelder advies waarin wij de maximale kennis voor verlangen van onze partners. Wij maken gebruiken van degelijke informatie inzake het voertuig, de lease constructie en houden rekening van externe factoren en toekomst perspectieven. De inspanning die wij hiervoor doen moeten worden betaald. Dit betekent echter ook dat u een adviesrapport mag verwachten dat u niet op de ‘stapel’ hoeft te liggen maar daadwerkelijk kunt gebruiken bij de bepaling van de mobilliteitsregeling.

NEEM CONTACT OP


 

Mobiliteit in 2050

Tijdens de meest recente klimaattop in december 2015 is bepaald dat de uitstoot van broeikasgassen in 2030 op het maximum moet zitten en niet verder mag toenemen. Europa heeft als doelstelling dat de uitstoot van broeikasgassen in het eigen continent tegen 2030 met 40 procent is verminderd. Dit betekent veel voor de industriële sector, maar ook voor de samenstelling van het rijdende wagenpark. Subsidies zullen van alle dag blijven om de klimaatdoelstellingen te realiseren. ActivFleet is altijd op de hoogte en laat u graag de kansen zien die de klimaatpolitiek de ondernemer bieden.

De opkomst van volledig elektrisch rijden

Volledig elektrisch rijden is nog zeer prematuur vanwege de beperkte actieradius. De meeste auto’s, uitzonderingen daargelaten, hebben een actieradius van circa 150 kilometer. Voor de woon-werk kilometers van velen voldoet dit prima. De aanschafprijs van de elektrische auto maakt het echter voor de grote massa nog onbereikbaar.

ActivFleet-elektrische-auto

De aandrijving met het hoogste rendement

Een elektrische aandrijving is het meest rendabel. Al dan niet aangevuld aan een brandstofcel motorisering. Het is namelijk de enige manier om energie die vrijkomt uit het zogenaamde ‘uitrollen’ en remmen terug te winnen en op te slaan. Regeneratie noemt men dat. In feite is de werking hetzelfde als die van de dynamo op een fiets.

Snelladen

Een van de factoren die de opkomst van volledig elektrisch rijden zal versnellen is het snelladen. Hiermee is de accu van de elektrisch auto binnen 15 tot 30 minuten volledig geladen. Onder meer de ANWB, Fastned en The New Motion faciliteren in deze oplaadpunten. Gezamenlijk hebben deze partijen meer dan 100 locaties in Nederland, veelal langs de snelweg gesitueerd bij wegrestaurants.

ActivFleet-accu-elektrische-auto

Accu elektrische auto

De accu van de elektrische auto zal moeten verbeteren. Onderzoekers zijn bijvoorbeeld bezig met de ontwikkeling van de lithiumzuurstofaccu. Deze heeft een capaciteit welke tien maal groter is dan de accu’s welke nu worden gebruikt in de auto-industrie. Hiermee kan de actieradius van een elektrische auto toenemen tot wel 1.000 kilometer. Daarmee is er geen reden meer om niet over te stappen.


De elektrificatie van uw wagenpark

ActivFleet loopt voorop als het gaat om lease constructies met de elektrische auto. Wij gaan verder dan alleen het neerzetten van het elektrische voertuig. Een compleet concept mag u verwachten. Inclusief inrichting van oplaadpunten en het doorvoeren van een duurzame gedachtegang binnen uw organisatie. Waarbij wij meedenken vanuit uw mvo doelstelling. Alles binnen het beschikbare budget uiteraard.

NEEM CONTACT OP