>>Fiscale bijtelling

Fiscale bijtelling

Indien er met een door de werkgever ter beschikking gestelde auto meer dan 500 kilometer privé op jaarbasis wordt gereden, dient er fiscale bijtelling plaats te vinden. Deze belastingregel is er om het privé voordeel te nivelleren.

Hoeveel belasting, ookwel 'netto bijtelling', u moet betalen hangt van een aantal factoren af:

 •  Bijtellingspercentage van de leaseauto
 •  Catalogusprijs van de leaseauto
 •  Belastingschijf op basis van bruto jaarinkomen berijder

Bijtellingspercentage
Het bijtellingspercentage wordt bepaald door de CO2 uitstoot van de auto. Hieronder ziet u een overzicht welke van toepassing is op auto’s die in 2015 een kenteken hebben gekregen.
CO2-uitstoot per kilometer Soort brandstof  Percentage van de cataloguswaarde

 • 0 gram                                                                   Alle brandstoffen    4%
 • 50 gram of minder en meer dan 0 gram               Alle brandstoffen    7%
 • 82 gram of minder en meer dan 50 gram             Alle brandstoffen    14%
 • 110 gram of minder en meer dan 82 gram           Alle brandstoffen    20%
 • Meer dan 110 gram                                              Alle brandstoffen    25%

Het percentage geldt voor een periode van 60 maanden. Deze periode gaat in op de 1e dag van de maand die volgt op de maand waarin voor het eerst een kenteken is afgegeven. Het percentage blijft ook gelden als de auto van eigenaar wisselt of als een andere werknemer de auto gaat gebruiken.Direct na afloop van de periode van 60 maanden wordt het percentage opnieuw vastgesteld aan de hand van de regels die op dat moment gelden. Het nieuwe percentage geldt dan weer voor van 60 maanden.

Belastingschijf
Aan de hand van het bijtellingspercentage en de catalogusprijs van de leaseauto weet u welk bedrag er bij uw inkomen wordt opgeteld, waarover u belasting dient te betalen.
Deze kosten zijn afhankelijk van de belastingschijf waar u op basis van het inkomen in valt.
Inkomen belastingschijf:

 • € 0,-          t/m € 19.645,-    36,25%
 • € 19.645,- t/m € 33.363,-    42%
 • € 33.363,- t/m € 55.991,-    42%
 • € 55.991,- en meer             52%

Loonheffing per maand
Op basis van deze gegevens kan nu het bedrag aan maandelijkse loonheffing worden berekend.
Rekenvoorbeeld:
-    Catalogusprijs auto € 25.000,-
-    Bijtellingspercentage op basis van CO2 uitstoot bedraagt 14%
-    Bruto jaarinkomen bedraagt € 30.000,-
De jaarlijkse fiscale bijtelling bedraagt 14% van de catalogusprijs van de auto.

€ 25.000,- á 14% bijtelling = € 3.500,- bijtelling per jaar.

Op basis van het bruto jaarinkomen dient er 42% belasting betaald te worden over het bedrag aan bijtelling.
€ 3.500,- á 42% belasting = € 1.470,- extra loonheffing per jaar.
De netto kosten voor het privé gebruik van de auto zijn dan per maand € 1.470,-/12 = € 122,50.

Wat gaat er veranderen in 2016?
Per 1-1-2016 worden de regels aangescherpt voor het bepalen van het bijtellingspercentage van een auto van de zaak.
Ten eerste komt er een andere categorie indeling van bijtellingspercentage. Het bijtellingspercentage van 7% komt te vervallen en de percentages van 14% en 20% worden beiden verhoogd met een procent.
Ten tweede wordt de CO2 staffel, welke bepalend is voor het bijtellingspercentage aangescherpt.
Hieronder ziet u een overzicht welke van toepassing is op auto’s die in 2016 een eerste kenteken krijgen.
CO2-uitstoot per kilometer    Soort brandstof    Percentage van de cataloguswaarde

 • 0 gram                                                            Alle brandstoffen    4%
 • 50 gram of minder en meer dan 0 gram        Alle brandstoffen   15%
 • 106 gram of minder en meer dan 50 gram    Alle brandstoffen    21%
 • Hoger dan 106 gram                                      Alle brandstoffen    25%

Deze wijziging betekent dus dat zeer veel populaire auto’s, vanwege een gunstig bijtellingspercentage, per 2016 niet meer profiteren van een laag bijtellingspercentage. Voorkom teleurstellingen en bestel dus nu nog een auto uit het gunstige segment om komende jaren nog plezier te hebben van een gunstige bijtelling!

Meer weten? Bel 085 90 229 29 en vraag naar Rutger Hanou. Hij informeert u graag over alle regels als het autobelastingen betreft. Over de bijtelling kan hij u alles vertellen.